Sammanställning för Interbus AB Sverige

1965-1981 Buss AB Intra 1981-2008 Interbus AB 2008-05-07 Strömma Buss AB


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för Interbus AB med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
1981 Buss AB Intra, Västra Frölunda (Interbus) > Interbus AB Namnändring
2008-05-07 Interbus AB > Strömma Buss AB (Interbus) Namnändring

Senast uppladdade bilder

Svensk Busshistoria V 2.4

Tyvärr har ett fel inträffat vilket gör att sidan inte kan visas, Vi beklagar detta och hoppas att Svensk Busshistoria snart skall fungera igen. Ett felmeddelande har skickats till webmastern för Svensk Busshistoria. Försök igen om några minuter.

Because of a error this site cannot be displayed. We are sorry for the inconvenience and are hoping that the site is soon to be online again. A automatic email has been sent to the webmaster with details about your error. Please try again in a few minutes


Error message: The syntax is incorrect, Please check the SQL syntax and try again.