Sammanställning för Bergkvarabuss AB Sverige


Ägarrelation

Nedan visas kända relationer för Bergkvarabuss AB med andra företag. En relation kan exempelvis bestå av moderbolag,namnbyte etc..

Datum Ägarenamn Kommentar
2005-05-01 Allerums Buss AB, Viken > Bergkvarabuss AB Företaget sålt

Senast uppladdade bilder

Svensk Busshistoria V 2.4

Tyvärr har ett fel inträffat vilket gör att sidan inte kan visas, Vi beklagar detta och hoppas att Svensk Busshistoria snart skall fungera igen. Ett felmeddelande har skickats till webmastern för Svensk Busshistoria. Försök igen om några minuter.

Because of a error this site cannot be displayed. We are sorry for the inconvenience and are hoping that the site is soon to be online again. A automatic email has been sent to the webmaster with details about your error. Please try again in a few minutes


Error message: The syntax is incorrect, Please check the SQL syntax and try again.