Carrus Historia

Lite historia:

1935 Autokori Oy grundas
1942 Ajokki Oy inrättas
1943 Kiitokori Oy grundades
1953 Wiima (Oy Uusi Autokoriteollisuus Ab) inrättas
1973 Delta Plan Oy Ab när Kiitokoris verksamhet flyttas till Deltas Lundå-fabrik.
1979 Delta blev delägare i Special Bin
1979 Ilmari Mustonen köpa Wiima
1982 Ajokki köper Delta Plan Oy och Erikoiskori Oy Ajokki Group bildas.
1984 Ajokki tar över Kiitokori som dotterbolag.
1987 Mustonen köper Ajokki och dess dotterbolag

1989 Bildas Carrus Oy genom sammanslagning av fabrikerna (Wiima (Vanda - nedlagt 2001), Ajokki (Tammerfors), DeltaPlan (Lundå), Kiitokori (Kausala))
1991 Erikoiskori-fabriken läggs ner och specialfordonen koncentreras till Kiitokori. Kiitokori ägs alltjämt av Ilmari Mustonen, och blev aldrig sålt till Volvo.
1996 Öppnar Carrus en fabrik i Wrochlaw, Polen som idag är Volvo Polska SP Z.o.o.

1998 Förvärvar Volvo Carrus. Kiitokori och Sammutin Oy (brandsläckare) kommer åter att ägas av Mustonen. Officiellt namn Volvo Bus Finland Oy
2002 Carrus Oy bygger karosser på endast Volvo-chassier.

2008 1 oktober säljer Volvo Carrus till en grupp finska investerare och chefer inom Volvo-bussar Finland Oy. Det nya namnet blir Carrus Delta Oy.
2013 upphör avtalet att exklusivt bygga karosser på Volvo-chassin och man är tillåten att utveckla karosser för andra chassin än Volvo, vilket dock ännu ej skett 2016.